patos logo novi

 

 

 

O NAMA

PATOS logoOmladinsko pozorište PATOS je osnovano 1986. godine. Skraćenica PATOS označava Pokretni Alternativni Teatar Omladine Smederevo:

Pokretni - uvek prilagodljivi datim scenskim uslovima;
Alternativni - naši koncepti lebde između klasike, moderne i eksperimenta;
Teatar - medij kroz koji delujemo;
Omladine - zato što smo „uvek mladi";
Smederevo - jer odatle potičemo;

 

Osnivači ovog pozorišta su Branislav B. Čubrilović - Čubi (1951-2005) i Vladislav Nešić.

PATOS je nastao kao socijalna potreba grupe mladih ljudi da se okupljaju i iskazuju kroz pozorište. PATOS nije konvencionalan i komercijalan teatar. U svom repertoaru ima i dela koja su čista klasika, ali svaka predstava u osnovi nosi eksperiment i malu pozorišnu revoluciju.

PATOS okuplja mlade pozorišne praktičare (profesionalne glumce, studente umetnosti i druge mlade ljude, ali i tinejdžere) oko istraživačkih i eksperimentalnih pozorišnih projekata, koje često realizuje u saradnji ili partnerstvu s profesionalnim pozorištima i umetničkim udruženjima i grupama u zemlji i inostranstvu.
PATOS je jedina trupa u Smederevu koja se permanentno bavi scenskim umetnostima. Potvrda je došla u vidu mnogih nagrada, kako na domaćim, tako i na internacionalnim festivalima. Pozorište je aktivno uključeno u domaće i internacionalne projekte u oblasti umetnosti, kulture i obrazovanja. PATOS organizuje dramske radionice preko cele godine i ima više svojih produkcija u toku sezone.
Od 2000. godine PATOS intenzivno neguje partnerstva i saradnju sa srodnim teatarskim trupama u zemlji i inostranstvu sa kojima realizuje razmene, koprodukcije, prezentacije metodologija i umetničkih rezultata.
Svojim delovanjem PATOS predstavlja mesto okupljanja za savremenu i istraživačku umetnost u Smederevu i njemu gravitirajući region. Sledbenik sveukupnog godišnjeg rada članova PATOS-a jeste organizacija, realizacija i promocija anualnog međunarodnog multimedijalnog festivala PATOSoffIRANJE. Poseban deo Festivala je projekat Saveta Evrope, Živa biblioteka, koja osnažuje ljude da se izbore sa svojim predrasudama i stereotipima i koji promoviše društveno uključivanje marginalizovanih grupa.
PATOS je ostvario saradnju sa mnogim eminentnim stručnjacima iz oblasti teatra: Orasio Salinas (Meksiko), Salvatore Tramaćere (Italija), Goran Završnik (Slovenija), Saša Rakef (Enlgeska/Slovenija), dr Marina Milivojević-Mađarev (Srbija), mr Sunčica Milosavljević (Srbija), Alban Varet (Francuska), Urban Belina (Slovenija), Novica Bogdanović (Bosna i Hercegovina), Tatjana Spasova (Bugarska), Aleksandra Gronovska (Poljska), Silvija Traversi (Italija), Marko Baljani (Italija), Saša Olsberg (Danska)...
Članovi PATOS-a konstantno usavršavaju svoje kompetencije na polju teatra. Do sada, kao gostujući glumci, članovi PATOS-a su sticali nova znanja u okviru profesionalnih pozorišta u Austriji, Sloveniji, Italiji, Francuskoj... PATOS i njegovi članovi formiraju jako jezgro i predstavljaju kičmeni stub urbane kulture u Smederevu, koja predstavlja osnovu za rad i pomeranja kulturnih kriterijuma u budućnosti.
Šta ili ko je PATOS možda najbolje ilustruje rečenica Vladislava Nešića, jednog od osnivača, kao i umetnikog direktora pozorišta a ona glasi:

„Naše pozorište je osuđeno da se večno oslanja na mlade, kreativne ljude, kao i one koji se mladim osećaju, koliko god godina imali. PATOS zato ima obavezu da ostane FOREVER YOUNG."