patos logo novi

 

 

 

RIZNICA PROJEKATA

Pregled realizovanih projektnih aktivnosti PATOS-a.

AR.CO - Artistic Connectios (2005/2006)

5. ArCoAr.Co – Artistic Conections je Međunarodni kulturni kooperativni projekat vođen od strane lokalne vlade regiona Pulja – odeljenja za Mediteran, u saradnji sa regionom Abruco, odeljenjem za kulturu (Italija), u okviru Međunarodnog kooperativnog programa Evropske Unije INTERREG IIIA Adriatic Crossborder. Cilj Ar.Co projekta je da izgradi evropsku kulturnu mrežu u Jadranskoj regiji između lokalnih samouprava, kulturnih institucija i preduzeća/ustanova koje se bave produkcijom i promocijom pozorišnih predstava. Deo realizacije ovog projekta, za koji je bio zadužen Pulja region, pripao je Teatru Koreja iz Leća, Instituciji za pozorišno istraživanje priznatoj od italijanskog Ministarstva za kulturu regiona Pulja.
Partnerstvo uključuje fizička i pravna lica iz istočno-jadranskih zemalja i italijanskog Jadranskog regiona.

 


Iz Hrvatske – Nevladina organizacija „Drugo more" iz Rijeke;
Iz Albanije – Fakultet dramske umetnosti – Akademija umetnosti iz Tirane, Nacionalni teatar Opere i Baleta iz Tirane, Nacionalni teatar za decu iz Tirane;
Iz Bosne i Hercegovine – Mostarski teatar mladih;
Iz Srbije – Centar za kulturu Smederevo, PATOS i Opština Smederevo
Iz Crne Gore – Ministarstvo kulture i medija
Iz Italije – Region Pulja kao vodeći partner, Region Abruco, Opština Galipoli, Opština Nardo i Opština Napoli.

Zadaci projekta su kreiranje i međunarodne kulturne mreže između lokalnih samouprava, kulturnih institucija i preduzeća koja rade na polju teatarskih produkcija i promociji sa obe strane Jadrana.
Ciljevi projekta su da stvori zajednički kulturno-umetnički prostor kroz razmenu iskustava, znanja i inovacija u taetarskom i umetničkom radu, jačanje veza između umetničkog dela i tržišta rada u oblasti pozorišnog stvaralaštva, podizanje kvaliteta usluga na polju umetničkih i kulturnih aktivnosti sa posebnim akcentom na novim tehnologijama.
Teatrolog, najznačajniji novinar i kolumnista italijanskog lista La Repubblica, Niko Garone (1940-2009), kroz svoj feljton „Nova lica Srbije" nastojao je da ovim projektom prikaže Srbiju kao zemlju u kojoj kultura i umetnost imaju veliki potencijal i uticaj na građanstvo. Po ovim feljtonima kasnije će nastati knjiga pod istim nazivom u kojoj poseban segment zauzima njegov doživljaj Smedereva.
Proizvod projekta bila je i pozorišna predstava San letnje noći, u režiji Salvatorea Tramaćerea, a po drami V. Šekspira, sa učesnicima iz Hrvatske, Italije, BiH i Srbije. Glumci pozorišta PATOS imali su vodeću ulogu i u produkciji ove predstave, a ne samo u glumačkom delu rada na njoj.