patos logo novi

 

 

 

Umetničko zabavište

UmetnickoZabaviste

Pozorište PATOS, u saradnji sa PU Naša radost, svake srede od 27.9. do 8.11. realizuje program pod nazivom Umetničko zabavište. Tokom ovog perioda, umetnici iz 6 različitih oblasti će predstaviti svoja znanja i veštine deci uzrasta od 3 do 5 godina. Kroz kreativne radionice, deca će se upoznati sa glumom, slikarstvom, muzikom, pisanjem, baletom i animacijom. Umetničko zabavište je namenjeno deci koja nisu obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, a radionice će se održavati na različitim mestima, koja su u skladu sa njihovim karakterom. Ovaj projekat pozorišta PATOS je podržan od strane Ministarstva za kulturu i informisanje RS, a pored glavnog partnera projekta - PU Naša radost, podršku su prižili i Centar za kulturu Smederevo, Muzej u Smederevu i Narodna biblioteka Smederevo.

Opširnije...

uLICE kulture

at

PATOS je ove godine objedinio bioskop i svoje pozorišne aktivnosti na otvorenom tokom leta, kao i saradnju sa orkestrom Svetlost u program pod nazivom „uLICE kulture“. Ovaj program skreće pažnju na značaj javnih prostora grada (trgovi, parkovi i dr) za realizaciju kulturnih programa, posebno namenjenih mladima. Aktivnosti su posebno namenjene mladima, kako bi se razvio odnos sa javnim prostorima, i inspirisali drugi da ove prostore dožive kao forum za stavove mladih i njihove ideje. „uLICE kulture“, s druge strane su i program za razvoj publike u javnim prostorima, odnosno program koji umetnost i građane sučeljava „lice u lice“, van tradicionalnih sala i dvorana.

Opširnije...

LOTREK

lotrec smederevo ORANZLOTREK je lokalni centar za podršku nastavnicima koji se bave dramskim radom s decom i mladima. LOTREK centar organizuje seminare za primenu dramskih metoda u obrazovanju i vaspitanju, uključuje nastavnike u kreativne dramske radionice, upriličava susrete sa stručnjacima (psiholozima, pedagozima, praktičarima obrazovne drame, profesionalnim dramskim umetnicima i dr), organizuje smotru dečjeg i omladinskog dramskog stvaralaštva nastalog kroz kreativni proces.

Opširnije...